Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/talayi/public_html/includes/bootstrap.inc).

آموزش حرکات

حرکتی تلفیقی به نام Z-Press یا همان پرس Z

ایجاد شده: 12/14/2016 - 15:00
حرکتی تلفیقی به نام Z-Press یا همان پرس Z

 بدون توجه به مقدار وزنه ای که می توانید بالای سر ببرید، پرس Z یک چالش به حساب می آید و نیاز به قدرت در ناحیه شانه و عضلات میانی بدن دارد. پرس Z کمک می کند شانه ها سالم بمانند، چرا که روی انجام تکرارهای مرغوب تمرکز خواهید کرد نه اینکه صرفأ حواس تان به جابجا کردن حداکثر وزنه ممکن باشد. برای چالش این می توانید بسنجید که با یک میله هالتر خالی که حدود ۲۰ کیلوگرم وزن دارد، چقدر تکرار می توانید پرس Z انجام دهید.

ددباگ چگونه حرکتی است؟ آموزش اجرای ددباگ

ایجاد شده: 12/05/2016 - 00:05
ددباگ چگونه حرکتی است؟  آموزش اجرای ددباگ

تمام ورزشکاران جدی و مشتاق می دانند که دراز و نشست حرکتی تقریبأ منسوخ است که تنها افراد ناآگاه و ناشی هنوز از آن استفاده می کنند و می دانند که حرکات پایه مثل ددلیفت و اسکوات برای تقویت عضلات بنیادی و میان تنه کارایی بالایی دارند. ولی باید بدانید که کسی تنها برای ساختن میان تنه ای چشمگیر از این حرکات استفاده نمی کند.

حرکت جلو بازو هالتر

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
حرکت جلو بازو هالتر

تکنیک اجرای حرکت

  1. میله هالتر را به گونه ای که دست ها به اندازه عرض شانه باز باشند
  2. با خم کردن آرنج هالتر را تا سطح شانه بالا ببرید
  3. هالتر را به طرف پایین بیاورید تا آرنج ها صاف شوند
  4. صاف بایستید ، دستان خود را به اندازه عرض شانه باز کنید و هالتر را در دست بگیرید .کف دست رو به جلو باشد.آرنج ها را نزدیک به تنه نگه دارید . این وضعیت شروع تمرین می باشد 5- بازوها را ثابت نگه دارید و فقط ساعد را حرکت دهید .
  5. هالتر را به سمت بالا بیاورید تا همسطح با شانه قرار بگیرد و عضله دو سربازو کاملا منقبض شود.
  6. آرام به وضعیت شروع بازگردید. 

Pages

Subscribe to RSS - آموزش حرکات