فیزیک

تفاوت بین رشته های فیزیک، بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ طبق آخرین قوانین داوری فدراسیون IFBB

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
تفاوت بین رشته های فیزیک، بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ طبق آخرین قوانین داوری فدراسیون IFBB

فیزیک 

  • دسته بندی مسابقات فیزیک بر اساس قد صورت میگیرد.
  • معیار داورها برای امتیاز دادن تناقض بین عرض سرشانه ها و عرض کمر است یعنی هرچی که یک شرکت کننده از عرض سرشانه بیشتر و عرض کمر کمتری برخورد باشد از امتیاز و شانس بیشتری برخوردار است.
  • عضلات نباید خیلی زیاد بزرگ و گرد باشن در این صورت شرکت کننده اوت میشود.
Subscribe to RSS - فیزیک