Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/talayi/public_html/includes/bootstrap.inc).

پشت بازو

برنامه تمرین سوپر ست پشت بازو

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
برنامه تمرین سوپر ست پشت بازو

دو ست اول برای گرم کردن و آماده سازی مفاصل و عضلات برای یک تمرین سنگین انجام میشوند، نباید از وزنه های سنگین برای این دو ست استفاده کرد.

یک ست هم پشت بازو پرس سینه ای برای آشنایی مفاصل برای مسیر حرکت دوم سوپر ست اجرا میشود.

اجرای حرکت سیم کش قبل از پرس سینه دست جمع، پدید آورنده سیستم پیش خستگی در این سوپر ست است، بدین ترتیب که، در حرکت اول فقط عضله پشت بازو فعال است و در حرکت دوم، سرشانه و سینه نیز به کمک پشت بازو می آیند و به ورزشکار اجاره میدهند، ترایسپس خود را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

رونی کلمن و برنامه تمرینی پشت بازوها

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
رونی کلمن و برنامه تمرینی پشت بازوها

این برنامه با استفاده از سیستم تمرینی تری ست اجرامیشود. یعنی در مجموع ۴ ست اجرا می کنید به طوری که هریک از ۴ ست خود از ۳ ست می باشد.

برنامه تمرینی پشت بازو

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
برنامه تمرینی پشت بازو

برای بعضی ها حجم جلوبازو به سادگی حاصل می شود، اما در ناحیه پشت بازو با مشکل مواجه می شوند، به عبارتی پشت بازوهای دیر رشدی دارند.

این مقاله را تا انتها دنبال کنید تا مشکل پشت بازوی دیر رشد شما حل شود. برای آنکه تمرینات پشت بازوی موثری داشته باشید. لازم است به نکاتی توجه داشته باشید که به آنها اشاره می شود و در ادامه نیز ۳ برنامه تمرینی برای ۹ هفته ارایه می شود تا بتوانید پشت بازوهای خود را به رشد جدیدی برسانید.

اصول پشت بازو با شاون ری

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
اصول پشت بازو با شاون ری

من (شاون ری) وقت خودم را در باشگاه با کار کردن روی تمامی تجهیزات و حرکات موجود بیهوده تلف نمی‌کنم. بلکه در هر جلسه تعدادی از آنها را طبق اصول خاصی به کار می‌گیرم. 
او می‌گوید: قبول دارم که هرکس برای خودش یک یا دو حرکت مورد علاقه دارد. 

برنامه تمرینی قوی برای پشت بازو

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
برنامه تمرینی قوی برای پشت بازو

برای داشتن عضلات جلو بازو مناسب و قدرتمند باید پشت بازوهای تراشید و مناسبی داشته باشید. نقش عضلات پشت بازو تنها در نمایش عضلات جلوبازو نیست بلکه عضلات پشت بازو تاثیر بسزایی بر عضلات سینه و سرشانه دارد و برای داشتن تفکیک شده و مناسب در سرسینه و سرشانه باید عضلات پشت بازوی قوی ای داشته باشید.

آنچه بیش از هر چیز بر روی عضلات پشت بازو تاثیر می گذارد میزان ست ها و تنواع در حرکت های تمرینی است.

۵ برنامه جدید تمرین پشت بازو

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
۵ برنامه جدید تمرین پشت بازو

پشت بازو و جلو بازو رابطه تنگاتنگی باهم دارند.

ولی یک واقعیت تلخ وجود دارد. مهم نیست پشت بازوی یک بدنساز چقدر خوب است، چون به هرحال برای همیشه زیر سایه جلوبازو می ماند، حتی با این که پشت بازو کار بیشتری از جلو بازو انجام می دهد و در حرکات پرسی سینه و سرشانه نقش مهمی دارد و حتی سهم بیشتری از سایز کل بازو را هم به خود اختصاص می دهد.

در نهایت بازهم عضلات دو سر توجه و تمجید بیشتری را به سوی خود جلب می کنند ولی هیچکدام از این صحبت ها دلیلی بر کم اهمیت دانستن تمرین پشت بازو نیست.

بهترین حرکات برای پشت بازو

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
بهترین حرکات برای پشت بازو

بهترین حرکت برای بخش پائینی عضله پشت بازو حرکت پشت بازو خم می‌باشد.

برای اجراء این حرکت به‌هیچ دستگاهی نیاز نمی‌باشد و تنها وسیله مورد نیاز یک میله (مثل میله بارفیکس) می‌باشد که بتواند فشار وارد از طریق وزن بدن را تحمل کند.

Subscribe to RSS - پشت بازو