Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/talayi/public_html/includes/bootstrap.inc).

زومبا

زومبا در اواسط ۱۹۹۰ توسط آلبرتو از بومیان کلمبیا ابداع شد. زومبا از نظر لغوی یک کلمه کلمبیایی است که به معنی حرکت موزون برای تناسب اندام می باشد.

این ورزش از زیر مجموعه، ورزش های هوازی است که بسیار مهیج و نشاط آور است.

در این رشته از حرکات موزون و ریتمیک ورزش های فیتنس (حرکات ورزشی با و بدون وزنه) استفاده می گردد. از فواید این رشته می توان به کاهش چربی عمومی بدن، فرم دهی بدن، تقویت سیستم قلبی عروقی و افزایش هماهنگی کل بدن اشاره کرد.

این ورزش برای افرادی که دچار افسردگی و مسائل روانی، اضافه وزن، چاقی، آمادگی قلبی تنفسی پایین، ضعف هماهنگی و عدم آسیب مفصلی در اندام ها هستند، توصیه می شود. 

زومبا یکی از سبـکهای تنـاسب اندام به همـراه شـادی و نشاط حاصـله از آن ورزش زیبا و ریتمیک زومـبا ( سـومبا ) می باشد.

ورزش زومبا ( سومبا ) برگرفته از انواع حرکتــهای مــوزون کشور آفریقا و آمریکای لاتین می باشد.

از تلفیق چهـار سبک ریتم های میرنگه، رگی تون،سالسا، کالیبسو و کومبیا حرکت موزون و ورزش جدید زومبا ( سومبا ) پدید می آید.

انواع زومبا

  • زومبا فیتنس
  • زومبا دنس

 
زومبا فیتنس

ورزش هوازی محسوب می شود و حرکات بر اساس ایروبیک پیشرفته طراحی شده است قابل ذکر است که چرخش باسن نیز همزمان با حرکات دست و پا انجام می شود.

تفاوتی که زومبا با ایروبیک دارد در هماهنگی دست و پا و چرخش یا ضربه زدن با قسمت میانی بدن است. در زومبا فیتنس از دمبل و حرکات قدرتی استفاده می شود.

زومبا dance

از اسم مشخص است که حکم آموزش رقص را دارد و حرکات قدرتی استفاده نمی شود.
مربی زومبا باید دارای مدرک مربی گری ایروبیک باشد.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - زومبا