بادی شیپینگ

ورزش بادی شیپینگ بسیار مهیج، پرتحرک و بدون حرکات پرشی و جهشی است.

از ترکیبی از برنامه های ورزشی هوازی و بی وهوازی (چربی سوز و قند سوز) برای کاهش وزن چربی و افزایش وزن عضلانی استفاده می شود و موجب تغییر شکل ظاهری بدن از چاق و لاغر به بدنی عضلانی و ورزشی می گردد، بدین صورت که بدن عادی و غیر ورزشی به بدنی ورزشی تغییر شکل می یابد.

جهت تقویت عضلات در این ورزش از دستگا های مختلف بدنسازی، ویبریشن و ماساژ استفاده می شود.

ورزش بادی شیپینگ به افراد دارای اضافه وزن، چاق، لاغر و یا دارای کمبود وزن، جهت تعدیل وزن توصیه می شود.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - بادی شیپینگ