ارتباط

ما منتظر شما هستیم. لطفا از طریق فرم زیر، نظرات و یا درخواست های خودرا ارسال فرمایید.

تلفن مشاوره: ۹۲۲۱-۲۲۰-۰۹۱۲

ایمیل: salam@talayi.com

آدرس: پاسداران - نیستان سوم - حکمت شرقی - آکادمی طلایی